TOPdesk-Worcade Techniek

De TOPdesk-integratie met Worcade maakt het gemakkelijk om gesprekken te delen met leveranciers,
zonder dat deze toegang krijgt tot jouw TOPdesk-omgeving. Hoe werkt dat precies?

TOPdesk – Worcade verbinding

Hoewel het tabblad Worcade standaard zichtbaar is in alle TOPdesk meldingskaarten, laat deze alleen een pagina van de website van Worcade zien. Om de gegevensuitwisseling tussen TOPdesk en Worcade te activeren, moet een TOPdesk-beheerder expliciet klikken op “Verbinden met Worcade” via Functionele Instellingen > Worcade.

Als TOPdesk verbonden is met Worcade, vindt de gegevensuitwisseling plaats tussen de webbrowser van de behandelaar en de servers van Worcade. Een TOPdesk-behandelaar krijgt automatisch een Worcade-account op basis van het e-mailadres op de behandelaarskaart.

De TOPdesk-server communiceert niet rechtstreeks met de servers van Worcade. Alle communicatie met de servers van Worcade is gecodeerd via HTTPS.

Gegevensuitwisseling

De uitgewisselde gegevens hebben tot doel de TOPdesk-server, behandelaars en leveranciers uniek te identificeren als deelnemers van het gesprek. Het gaat hierbij om namen, e-mailadressen en vestigingen.

Gegevens die een behandelaar toevoegt aan een Worcade-gesprek worden doorgestuurd en opgeslagen op de servers van Worcade zodra een behandelaar deze verstuurt. Op deze manier kan Worcade deze gegevens toegankelijk maken voor andere deelnemers aan het gesprek. Het gaat hierbij om gegevens uit de melding zoals meldingsnummer, korte omschrijving, verzoek, actie, object, locatie en bijlagen. TOPdesk stuurt alleen gegevens die de behandelaar toevoegt aan het gesprek door.

Lees alles over veiligheid en ons privacybeleid.